Hành mình chụp lên chụp xuống chụp tới chụp lui xong mất tích. Pass đôi giày cũng mệt