chắc chắc các bác xem sẽ khen bé kia đáng iuuu hơn #bii rồii